Selasa. 1 Dis , 2020
Bayaran Melalui FPX


Bayaran Melalui Kad Kredit


Bayaran Duti Setem

INFORMASI
Bayaran Cukai Melalui FPX
Perkhidmatan ini menggunakan FPX sebagai gateway untuk pembayaran cukai.
Pengguna perlu mempunyai akaun perbankan internet dengan mana-mana bank yang menyertai FPX.
Sila klik pautan berikut bagi senarai bank yang terlibat: http://www.paynet.my/fpx/banks-tpa.html
Bayaran Cukai Melalui Kad Kredit
Pembayar cukai boleh membuat pembayaran cukai pendapatan dan cukai keuntungan harta tanah menggunakan kad kredit secara dalam talian di https://byrhasil.hasil.gov.my/creditcard/
Perkhidmatan ini boleh digunakan untuk semua kad kredit/debit VISA, Mastercard dan American Express yang dikeluarkan di Malaysia.

Bayaran Cukai Pendapatan melalui Kad Kredit boleh dilakukan di portal ByrHASIL dari 12:00 am hingga 10:59 pm setiap hari. Perkhidmatan akan ditutup dari 11:00 pm hingga 11:59 pm setiap hari bagi tujuan penyenggaraan sistem.